กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ยาฆ่าหญ้าใน ไร่อ้อย

วัชพืชเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการปลูกอ้อย และส่งผลให้ผลผลิตของอ้อยลดต่ำลงเป็นอย่างมากรวมถึงต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการใช้ กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม ไม่ทันตามเวลา โดยความเสียหายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัชพืชและอายุของอ้อย วัชพืชในไร่อ้อย มีกี่แบบ? วัชพืชสำคัญในไร่อ้อย สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ คือ วัชพืชใบกว้าง เป็นวัชพืชใบเลี้ยงคู่ การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้เมล็ด เช่น ผักเบี้ยหิน โคกกระสุน ผักยาง เป็นต้น และวัชพืชใบแคบ ซึ่งเป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว การขยายพันธุ์มีหลายแบบ ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดนอกจากนั้นขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนรากและลำต้น วัชพืชพวกนี้แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ วัชพืชวงศ์หญ้า และวัชพืชวงศ์กก ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเกษตรกรรมไร่อ้อย           กลูโฟซิเนต แอมโมเนีย กำจัดหญ้าวัชพืช กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดหนึ่งที่นิยมใช้หลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย ซึ่งจะเป็นอันตรายกับพืชทุกชนิดที่รับสารนี้เข้าไป มักใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ เช่น หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และหญ้าดอกขาวไร่ ใช้กำจัดหญ้าตีนนก หญ้าลูกเห็บ หญ้ารังนก หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าขจรจบ หญ้าข้อ หญ้าขน …

กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ยาฆ่าหญ้าใน ไร่อ้อย Read More »