อามีทรีน , อะมีทรีน | คือ ราคา ยี่ห้อ วิธีใช้ คุณสมบัติ

อามีทรีน80

อามีทรีน , อะมีทรีน (ametryn) จัดอยู่ในกลุ่มสารเคมี 1,3,5-Triazine เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึม(systemic) กำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างในไร่อ้อย สัปปะรด ชา กาแฟ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา ผักเบี้ยหิน สาบแร้งสาบกา ใช้ก าจัดวัชพืชหลังงอก มีสูตรผสม 2 สูตรที่วางจ าหน่ายตามท้องตลาด ได้แก่ 80 %WP (Wettable Powder) และ 80 %WG (Water Dispersion Granule)

อะมีทรีน ทำงานยังไง

อามีทรีน เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ในกลุ่ม triazines มีฤทธิ์ดูดซึมทั้งทางรากและใบ เคลื่อนย้ายสู่ปลายยอดผ่านท่อน้ำ กลไกออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของวัชพืช ในระบบแสง 2 (PS II) โดยขัดขวางการขนส่งอิเล็กตรอน ขัดขวางการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ การสร้างพลังงาน ATP และ NADPH2 ที่จำเป็นเจริญเติบโตของวัชพืช ทำให้วัชพืชใบเหลืองและแห้งตาย

อะมีทรีน80

ประโยชน์ และ คุณสมบัติ

อะมีทรีน เป็นยาฉีดหญ้า สารกลุ่ม Triazines ประเภทเลือกทำลาย ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ละลายง่าย ใช้สะดวก ชนิดดูดซึม จะออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง โดยการจับกับ specific site ในคลอโรฟิลล์ของพืช ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติมโตของพืช จะทำให้พืชมีอาการผิดปกติ เช่น ใบแห้งเหลือง จนถึงแห้งตาย

 • กำจัดวัชพืชใบแคบ
 • – หญ้าปากควาย
 • – หญ้าตีนติด
 • – หญ้าขจร
 • – จบดอกเล็ก
 • – หญ้าปากควาย
 • – หญ้านกสีชมพู
 • – หญ้าตีนกา
 • – หญ้าตีนนก
 • – หญ้าดอกขาว
 • กำจัดวัชพืชใบกว้าง
 • – ผักเบี้ยหิน
 • – สาบม่วง
 • – ตีนตุ๊กแก
 • – ไมยราบหนาม
 • – โสนหางไก่
 • – เซ่งใบมน
 • – ถั่วผี
 • – ชุมเห็ดเล็ก
 • – กะเม็ง
 • – เทียนนา
 • – โสนขน

• หากจะใช้เป็นยาคุมก่อนวัชพืชงอกควรพ่นขณะดินมีความชื้นสูง วัชพืชจึงจะงอกมาสัมผัสกับสาร ซี่งเพิ่ม ประสิทธิภาพของสารเคมีในการดูดซึมเข้าไปกำจัดวัชพืชได้ดียิ่งขึ้น
• หากจะใช้เป็น ยาฆ่าหญ่า ที่งอกแล้วควรได้รับแสงแดดอย่างน้อย 2-3 ชม. หลังจากพ่นสาร จะทำให้สารออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชได้ดีมากยิ่งขึ้น

อันตราย และ ข้อควรระวัง

อามีทรีน เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้
1.ห้ามดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสาร ลงในแม่น้ำลำคลองหรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารหมดแล้ว ห้ามใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับมาไปใช้อีก ห้ามเด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร ห้ามใช้เครื่องพ่นนี้พ่นสารกำจัดศัตรูพืชชนิดอื่น
2.ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยางและหน้ากาก เพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนังและกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และต้องสวมถุงมือยางและหน้ากาก ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ก่อนที่จะกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และทำการซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ และ รวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมไปทิ้งให้ปลอดภัย
3.ระวังอย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า ระวังความเป็นพิษไปสู่พืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียง หรือปลูกตามหลัง
4.การใช้สารกำจัดวัชพืช ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะทำให้วัชพืชเกิดการดื้อยา
5.อาจก่อให้เกิดอาการ ระคายเคืองตา และ บริเวณรอบดวงตา

ควรที่จะเก็บ อามีทรีน ในภาชนะเดิมที่ปิดทึบ มีฉลากติดอยู่ และ ไม่ให้โดนแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้ง และ เย็น ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง น้ำดื่ม และเปลวไฟ

ห้ามเทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงไปในแม่น้ำลำคลอง เมื่อใช้สารหมดแล้ว ห้าม ให้ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก

ยี่ห้อ/ราคา จำหน่ายในไทย

อามีทรีน_อามีทรีน_80_เอกซ์ตร้า

เอกซ์ตร้า

อะมีทรีน80 ametryn

อามีทรีน_อามีทรีน_80_ตราสิงห์ลูกโลก

ตราสิงห์ลูกโลก

อะมีทรีน 80

อามีทรีน_อามีทรีน_80_ลัดดา

ลัดดา

อามีทรีน80% WP

อามีทรีน_อามีทรีน_80_หมาแดง

ตราหมาแดง

อามีทรีน 80% WP


บทความที่เกียวข้อง

No posts