น้ำส้มควันไม้ คืออะไร? มีประโยชน์ หรือ โทษอย่างไร?

น้ำส้มควันไม้ สีน้ำตาลแกมแดง นี้เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินชื่อมาบ้าง มาดูว่ามันคืออะไร แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ อย่างไร ได้บ้าง

น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ คือ อะไร?

น้ำส้มควันไม้ เป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่าน ซึ่งได้จากการควบแน่นควันที่เกิดจากไม้ที่กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านที่อุณหภูมิ 300 – 400 องศาเซลเซียสแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ มีกลิ่นควันไฟ ลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล โดยจะแยกชั้นตกตะกอนอีกประมาณ 3 เดือน เป็นชั้นน้ำมันเบา ชั้นน้ำส้มควันไม้ และชั้นน้ำมันทาร์ จึงจะได้น้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์นำไปใช้ได้สารพัดประโยชน์

สารประกอบต่างๆในไม้จะถูกสลายด้วยความร้อนเกิดเป็นสารใหม่ๆ มากกว่า 200 ชนิด มีสารประกอบที่สำคัญ ได้แก่ น้ำ 85%, กรดอินทรีย์ 3%, สารอินทรีย์อื่นๆอีก 12%, มีค่าความเป็นกรดประมาณ 2-3

กำจัดวัชพืช ด้วยน้ำส้มควันไม้

ประโยชน์ ของ น้ำส้มควันไม้

  • กำจัดแมลงในนาข้าว พวกแมลงสิง แมลงบั่ว เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดในนาข้าวมักมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าว ทำให้เมล็ดลีบ ส่งผลต่อการผลิต ในช่วงระบาดควรอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แมลงดังกล่าวจะไม่มาเกาะต้นข้าว
  • กำจัดเชื้อโรค และแมลงศัตรพืชที่ตกค้างในดิน ก่อนปลูกพืช การเตรียมดินเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูก ศัตรูตัวฉกาจอย่างหอยทาก แมลง เชื้อโรค นั้นจะไม่มากวนต้นพืชของเรา ซึ่งจะต้องฉีดน้ำส้มควันไม้ลงดินก่อนปลูกพืช 10-15 วัน
  • กำจัดหญ้าวัชพืช น้ำส้มควันไม้ที่สามารถกำจัดหญ้าวัชพืชนั้นจะไม่ต้องเจือจางและทำให้ตกตะกอน มีความเป็นกรดสูง ทำให้ไปปิดกั้นการดูดซึมสารอาหารและการสังเคราะห์แสง ทำให้หญ้าวัชพืชแห้งตาย
  • กระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดสวย โดยมีโอกาสงอกถึง 90% จะช่วยบำรุงไปพร้อมกับปุ๋ยร่วมด้วยทำให้มีน้ำหนักข้าวที่ดีขึ้น
  • ช่วยเพิ่มความหวานอร่อยให้กับผลผลิต พบว่าการฉีดน้ำส้มควันไม้หลังติดผลแล้ว 2 สัปดาห์ และฉีดอีกครั้งก่อนเก็บ 20 วันจะกระตุ้นการสังเคราะห์น้ำตาลในพืช ทำให้พืชผักผลไม้มีรสชาติหวาน อร่อย

ข้อเสีย

  • เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์หลากหลายในการนำไปใช้สอย บางสูตรสามารถเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชได้ บางสูตรใช้สำหรับฆ่าวัชพืชโดยเฉพาะ ดังนั้น หากซื้อแบบสำเร็จรูปควรดูสรรพคุณให้ละเอียดก่อนนำไปใช้ เพื่อความปลอดภัย
  • น้ำส้มควันไม้ที่นำมาใช้ต้องบริสุทธิ์ ซึ่งทำเอง ได้ยาก
  • การใช้ในการเตรียมดินปลูก เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือไข่แมลงที่ค้างในดิน ต้องทำก่อนปลูกพืช 10 – 15 วัน เพื่อให้น้ำส้มควันไม้เจือจางและไม่ส่งผลกระทบต่อพืชที่ปลูก
  • ในการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อกระตุ้นให้ออกดอก หรือป้องกันวัชพืช ควรทำก่อนดอกบาน เพราะตัวของน่ำส้มควันไม้จะขับไล่แมลงที่จะมาช่วยผสมเกสร
  • เจือจางน้ำส้มควันไม้ก่อนใช้ทุกครั้ง (เจือจางมากน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้)
น้ำส้มควันไม้

สำหรับใครที่กำลังมองหา น้ำส้มควันไม้ สูตรฆ่า กำจัดหญ้าวัชพืช ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สะดวกที่จะทำเอง อยากได้แบบสำเร็จรูป ส่งเร็ว ทันใจ

แบ่งปันบทความ