ยาฆ่าหญ้า “ฆ่าหญ้า หรือ ฆ่าคน” ?

คณะกรรมการ วัตถุอันตรายแห่งประเทศไทย ได้แบนวัตถุอันตรายอย่าง ยาฆ่าหญ้า พาราควอต ซึ่งเป็นสารเคมี กำจัดศัตรูพืช ห้ามมีครอบครอง ห้ามใช้ และห้ามขาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 มาดูกันว่าสารเคมีดังกล่าวมีอันตรายอย่างไร

ยาฆ่าหญ้า อันตราย

พาราควอต คืออะไร ?

เป็นสารเคมีที่ที่สามารถทำลายการสังเคราะห์แสงของใบไม้เขียว โดยจะทำให้วัชพืชเหี่ยวและตายไป ซึ่งสารเคมีจะมีผลต่อศัตรูพืชเท่านั้นจะไม่มีกลไกในการทำลายระบบโคนต้นและราก ด้วยคุณสมบัติและราคาต่ำทำให้เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ความอันตรายของ พาราควอต

จากงานวิจัยพบว่า พาราควอนที่เกษตรกรฉีดพ่นลงดินนั้นสามารถแพร่กระจายไปยังสัตว์และแหล่งน้ำอื่นๆ โดยพบการตกค้างของผัก ผลไม้ในห้างสรรพสินค้าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ยังไม่สามารถล้างออกได้ ถึงแม้จะนำไปต้มที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสก็ตาม ทำให้เราสามารถรับพาราควอตเข้าสู่ร่างกายผ่านการกินผักผลไม้ 

นอกจากการบริโภคแล้ว ยังสามารถรับพาราควอตได้จากการสัมผัส โดยเกษตรกรจะมีโอกาสได้รับสูงมาก เนื่องมาจากการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะที่ทำเกษตรกรรม โดยจากงานวิจัยพบว่า พาราควอตทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง ส่งผลให้ติดเชื้อง่ายขึ้น ซึ่งเชื้อสาเหตุมักเป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่มักพบในแหล่งน้ำจืด ก่อให้เกิดโรคเนื้อเน่า

พาราควอต

กลุ่มตัวอย่างที่พบ

ในจังหวัดยโสธร มีหมู่บ้านห้องแซง ในตำบลเลิงนกทา ถูกรายล้อมไปด้วยไร่อ้อยไร่มันสำปะหลัง และสวนยาง ซึ่งส่วนใหญ่ใช่สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรในพื้นที่จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่า หากพื้นที่ใดใช้สารเคมี จะนำสารเคมีที่ใช้มาแขวนเตือนเอาไว้ ซึ่งแตกต่างกับคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเช่าทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังแปลงใหญ่มักจะใช่รถฉีดพ่น ทำให้คนในพื้นที่ไม่สามารถควบคุมและป้องกันได้ ส่งผลให้ชาวบ้านที่นี่เป็นโรคเนื้อเน่ามากขึ้น

จากข้อมูลของโรงพยาบาลส่วนตำบลพบว่ามีคนที่เป็นโรคเนื้อเน่าเพิ่มขึ้นทุกเดือน ปีละประมาณ 20-30 คน บางคนเป็นแล้วไม่หาย คนใหม่เป็นเพิ่มมาเรื่อยๆ หนึ่งในนั้นคือ นายแดง กลายเป็นคนพิการเพราะถูกตัดขา หลังออกไปนั่งดักนกที่บริเวณไร่อ้อย โดยถอดรองเท้าบูธมารองนั่ง โดยไม่ได้สังเกตว่ารองเท้าตัวเองมีรอยแตก ประกอบกับขาของเขามีแผลถลอก จากนั้นไม่นานบริเวณก้นมีอาการบวม ปวดแสบปวดร้อน ส่วนที่ขายังมีอาการชา แพทย์จึงจำเป็นต้องตัดขาทิ้งเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ นอกจากนี้ภรรยาของนายแดงยังตาบอด เนื่องจากไปถอนต้นกล้าในนาข้าวและน้ำกระเด็นเข้าตา 

ชาวบ้านตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลงตามจังหวัดต่างๆ มีรายได้เฉลี่ยต่อวันละ 3,000 – 5,000 บาท เขาเชื่อว่าหากดื่มเหล้าขาวกับมะนาวจะช่วยล้างสารพิษจากยาฆ่าหญ้าได้ จนกระทั่งเพื่อนที่ไปด้วยกันเสียชีวิตในเวลาไร่เรี่ยกัน เนื่องจากมีอาการปวดตามเนื้อตามตัว และเป็นโรคเนื้อเน่า 

นี่เป็นเพียงผลกระทบบางส่วนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร และด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทำให้เกิดการแบนพาราควอตในประเทศไทยขึ้น

น้ำส้มควันไม้
แนะนำ ยาฆ่าหญ้า จากน้ำส้มควันไม้ ไร้สารเคมี 100% น้ำส้มควันไม้เพชรดำ สตองเกอร์ สูตรปกป้องพืชประธานจากวัชพืช

หญ้าตายจริงไม่ต้องพึ่งสารเคมี ไม่มีส่วนผสมของ ไกลโฟเซต กลูโฟซิเนต และพาราควอต เมื่อใช้แล้วดินไม่เสีย โดยหญ้าที่แห้งไปแล้วจะโดนจุลินทรีย์ในน้ำส้มควันไม้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย มีบอกส่วนผสมและวิธีใช้ชัดเจน

แบ่งปันบทความ