ไกลโฟเซต ออกฤทธิ์กี่วัน ?

ไกลโฟเซต เป็น ยาฆ่าหญ้า ในกลุ่ม phosphonic acid ชื่อทางการค้าที่พบบ่อยในไทยและต่างประเทศคือ “ราวด์อั๊พ” เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีการนำเข้าปริมาณสูงที่สุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นสารประเภทใช้พ่นทางใบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว และกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลายเหมือนกัน แต่การตายของวัชพืชมีรายละเอียดที่ต่างกัน สถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศภายใต้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นสารก่อมะเร็ง อาจทำให้เกืดมะเร็งในมุษย์ได้ ในไกลโฟเซตมักมีการใช้ไกลโฟเซตด้วยการฉีดพ่นและดูดซึมทางใบหรือการฉีดเข้าที่ลำต้นของวัชพืชที่ต้องการทำลาย อย่างวัชพืชจำพวกหญ้าคา ไมยราบ หญ้าแห้วหมูเพื่อลดจำนวนการเจริญเติบโตของวัชพืชนั้นๆ ไกลโฟเซตยังไปหยุดการทำงานของเอนไซม์และกรดซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและทำให้พืชตายในที่สุด

ไกลโฟเซต เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชทำลายได้ทั้งชนิดใบกว้างและใบแคบ ระยะปลอดฝน 4-6 ชั่วโมง เมื่อเข้าสู่ต้นพืชทางใบ ก็จะเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี แต่กำจัดได้ดีที่สุดกับชนิดใบแคบ ใช้กำจัดวัชพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน เห็นผลในสัปดาห์ที่ 3 แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลดีต้องฉีดพ่นวัชพืชที่มีใบ 4-8 สัปดาห์ หรือต้นที่แก่เต็มที่ หากฉีดพ่นวัชพืชที่มีอายุน้อยมักจะไม่ได้ผล ไกลโฟเสทมีผลตกค้างในดินน้อยมาก เนื่องจากถูกจุลินทรีย์ในดินเป็นตัวย่อยสลาย ตอนนี้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม EPA ออกคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้ยากำจัดวัชพืชชนิดนี้เป็นเวลา 12 ชั่วโมงภายหลังการฉีดพ่น ส่วนกลุ่มอื่นๆ ก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่ 1-4 สัปดาห์ สารพวกนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนัง ทางเดินหายใจ ยับยั้งการสร้างกรดอะมิโนใน Shikimate pathway ในพืช ราและแบคทีเรีย แต่คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่มีกระบวนการนี้ ไกลโฟเซตจึงไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์ส่งผลเสียต่อร่างกาย ถ้าได้รับในจำนวนที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน หายใจติดๆ ขัดๆ หรือมากสุดอาจเกิดอาการแพ้ ระคายเคืองผิวหนังได้และถ้าสะสมไปนานๆ อาจกลายเป็นเรื้อรังและเกิดโรคอื่นๆ ตามมาได้ และเมื่อไม่นานมานี่ได้มีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องที่คณะกรรมการวัถตุมีพิษอันตราย มีมติไม่แบนการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตประมาณปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา

Adiruj Mahaniyom
ผู้เขียนบทความ
แบ่งปันบทความ