กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม เผาไหม้ หรือ ดูดซึม?

กลูโฟซิเนต แอมโมเนีย เป็นอีกหนึ่ง ยาฆ่าหญ้ายอดนิยมในไทย โดนที่สามารถจะนำมาใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืชอื่นๆได้หลายประเภท โดยกลูโฟซิเนตสามารถออกฤทธิ์ได้ทั้ง เผาไหม้ และ ดูดซึม โดยกลูโฟซิเนตจะมีสถานะเผ่าไหม้ 70% ดูดซึม 30% และ ดูดซึมเร็ว แต่สลายตัวง่ายไม่ดูดซึมเข้าในดิน กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม มีความเป็นพิษต่ำไม่มีผลกระทบต่อดินระบบรากและพืชผลปลอดภัยสำหรับพืชผล

กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม เผาไหม้ หรือ ดูดซึม

กลูโฟซิเนต แอมโมเนียมเป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลายไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงมีความปลอดภัยต่อพืชประธาน ออกฤทธิ์ได้ไว หญ้าจะตายภายใน 2 วัน หลังจากใช้จะมีกระบวนการออกฤทธิ์แบบดูดซึมโดยดูดซึมเข้าทางใบและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงจะการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดินกำจัดหญ้าได้ทุกชนิด หลังจากฉีดพ่นไปแล้วสารจะถูกดูดซึมไปทุกส่วนของวัชพืช แล้วจะค่อยๆเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งตายไปถึงส่วนรากของวัชพืชส่วนโคนจะฟื้นกลับคืนสภาพ เนื่องจากกลูโฟซิ แอมโมเนี มีฤทธิ์กำกึ่งระหว่างดูดซึมกับเผาไหม้ ในการเผาไหม้พอมีฤทธิ์กำกึ่งนำมาใช้ก็ลำบาก หญ้าตายช้าและหากใช้ในปริมาณที่ไม่มากพอหญ้าก็อาจจะไม่ตาย

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมเป็นสารเคมีที่เป็นกรดกรดฟอสฟอริกปัจจุบันกรดฟอสฟอริกถูกนำมาใช้เป็นผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่น ผงซักฟอก สบู่ ปุ๋ย รวมถึงใช้ผสมเป็นวัสดุอุดฟัน จนถึงถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำอัดลม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำให้ใช้กลูโฟซิเนตแอมโมเนียมแทนพาควอต เนื่องจากพาควอตเป็นสารที่เป็นผลการะทบต่อด้านอุตสาหกรรมละที่สำคัญมีผลกระทบกับเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม นิยมในใช้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและอ้อย หลังจากพบว่ามีงานวิจัยของต่างประเทศว่ากูลโฟซิเนตแอมโมเนียมเป็นสารที่ไม่มีสารตกค้างต่างออกจากสารประเภทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเผาไหม้และดูดซึม ในอดีตสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม ได้แบนไปแล้วในสหภาพยุโรป ปี 2561 เพราะพบว่า เป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้ระบบสืบพันธุ์และการเจริญของทารกผิดปกติ และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม (Glufosinate)

คุณลักษณะ
สารกำจัดวัชพืชหลังแตกหน่อแบบไม่เลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และก็ใบกว้าง
กำจัดวัชพืชได้ทั้งสัมผัส และก็แทรกซึม กำจัดวัชพืชปราบยาก ตัวอย่างเช่น ต้นหญ้าเขมร ผักปราบแล้วก็ต้นหญ้ากัญชา

มีความปลอดภัยสูงต่อพืชไม่ดูดซับเข้าทางราก ย่อยสลายง่ายไม่หลงเหลือในดิน

ใช้กำจัดวัชพืชจำพวกใบแคบ เป็นต้นว่า ต้นหญ้าหางนกยูงใหญ่
ต้นหญ้าตีนติด ต้นหญ้านกสีชมพู ต้นหญ้าตีนกา รวมทั้งต้นหญ้าดอกขาวไร่
ใช้กำจัดต้นหญ้าตีนนก ต้นหญ้าลูกเห็บ ต้นหญ้ารังนก ต้นหญ้าตีนกา ต้นหญ้าตีนติด ต้นหญ้าปากควาย ต้นหญ้านกสีชมพู ต้นหญ้าฟุ้งกระจายจบ ต้นหญ้าข้อ ต้นหญ้าขน ต้นหญ้าแพรก ต้นหญ้าติดอยู่ ขี้ไก่เขต ต้นหญ้าเขมร ต้นกระทืบยอดเลื้อย ผักปราบ ผักยางสาบเสือ
ผักเบี้ยหิน ผักโขมหนาม หญ้าแห้วหมู

– มีความปลอดภัยสำหรับในการใช้กำจัดวัชพืชในไม้ผล (ห้ามฉีดเกาะยอด)
– ฉีดใกล้ใกล้โคนต้นได้ ไม่เป็นอันตรายต่อระบบรากและก็ลำต้นของพืชประธานทุกจำพวก
– กำจัดวัชพืชปราบยากและก็วัชพืชดื้อยาทุกจำพวก
– ออกฤทธิ์กำจัดรากวัชพืชระดับใต้ดิน 15 เซนติเมตร ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อระบบรากพืชประธาน
– ย่อยสลายไวไม่หลงเหลือในดิน / ปลาไม่ตาย

Adiruj Mahaniyom
ผู้เขียนบทความ
แบ่งปันบทความ