กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ทํางานอย่างไร

กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ทํางานอย่างไร

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม เป็นผลิตภัณฑ์ กำจัดวัชพืช ที่ทํางานโดยการยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นศูนย์กลางของการเผาผลาญของพืช พืชดูดซับสารนี้เป็นหลักผ่านใบและส่วนสีเขียวอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบสัมผัสกลูโฟซิเนต – แอมโมเนียมจะมีผลเฉพาะเมื่อสัมผัสกับพืช สิ่งนี้ช่วยให้สามารถควบคุมวัชพืชได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรากหรือต้องไถพรวน, ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะเช่นเนินเขา.  

มีประสิทธิภาพในการต่อต้านวัชพืชในขณะที่มั่นใจในความปลอดภัยของพืช

โหมดหลักของการกระทําของกลูโฟซิเนต – แอมโมเนียมคือการยับยั้งเอนไซม์กลูตามีนซินเทเทส เอนไซม์นี้เร่งการสังเคราะห์กลูตามีนจากกลูตาเมตและแอมโมเนียและมีบทบาทสําคัญในการเผาผลาญไนโตรเจนของพืช โหมดการทํางานนี้ – ไม่เหมือนใครในสารกําจัดวัชพืชในวงกว้าง – เป็นกุญแจสําคัญ ในการลดการพัฒนาความต้านทาน ต่อสารกําจัดวัชพืชอื่น ๆ เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Integrated Weed Management (IWM) ซึ่งรวมถึงการใช้โหมดการกําจัดวัชพืชหลายโหมดรวมถึงวิธีการควบคุมวัชพืชทางกายภาพและทางชีวภาพ

กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ทํางานอย่างไร

หากสารกําจัดวัชพืชไม่ได้หมุนเวียนเนื่องจากความพร้อมใช้งานที่ จํากัด หรือการพึ่งพาผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นไกลโฟเสตมากเกินไปวัชพืชที่ทนต่อธรรมชาติจะอยู่รอดและแพร่กระจายได้ คนรุ่นต่อไปจะมีความต้านทานมากขึ้นซึ่งนําไปสู่ความเสียหายของพืชที่สําคัญ 

โหมดการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ของกลูโฟซิเนต – แอมโมเนียมเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสําหรับไกลโฟเสตที่ใช้กันทั่วไปและสารกําจัดวัชพืชอื่น ๆ

นอกจากนี้กลูโฟซิเนต – แอมโมเนียมเป็นสารกําจัดวัชพืชแบบสัมผัสซึ่งหมายความว่าสารออกฤทธิ์จะมีประสิทธิภาพเฉพาะเมื่อสัมผัสกับพืชเท่านั้น สารกําจัดวัชพืชจะย่อยสลายอย่างรวดเร็วในดินหลีกเลี่ยงการเข้าสู่แหล่งน้ําใต้ดิน เนื่องจากจําเป็นต้องมีการรักษาเพียงเล็กน้อยต่อฤดูปลูกเกษตรกรจึงหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานและทรัพยากรจํานวนมากโดยใช้สารกําจัดวัชพืชหลายชนิดในการเพาะปลูก

สำหรับท่านใดสนใจ ยาฆ่าหญ้า อินทรย์ ไร้สารเคมี เราแนะนำ ยาฆ๋าหญ้า เพชรดำ ทำจากน้ำส้มควันไม้ ปลอดภัย ต่อผู้ใช้ และ สิ่งแวดล้อม เพราะ ไร้สารเคมี

Adiruj Mahaniyom
ผู้เขียนบทความ
แบ่งปันบทความ