กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม คือสารอะไร?

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม เป็น สารกำจัดวัชพืช หรือที่เรียกกันว่า “ยาฆ่าหญ้า” ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้ในการ ควบคุมวัชพืช ในพืชมากกว่า 100 ชนิดในหลายประเทศทั่วโลก เกษตรกรพึ่งพากลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมเพราะช่วยให้พืชผลมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีผลเฉพาะส่วนของพืชที่ใช้ มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชหลายชนิด ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชหลายชนิดเพื่อควบคุมวัชพืชชนิดต่างๆ ในพืชผลนั้นๆ โหมดการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เหมาะที่จะใช้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชอื่นๆ เพื่อลดความต้านทานต่อวัชพืช

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม ออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเพื่อใช้ในการ ควบคุมวัชพืช ในพืชหลากหลายชนิดทั่วโลก รวมทั้งถั่วเหลือง ข้าวโพด คาโนลา และฝ้าย ซึ่งได้รับการดัดแปลงทางพันธุวิศวกรรมเพื่อให้ทนทานต่อกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม . ในฐานะที่เป็นสารกำจัดวัชพืชในวงกว้าง Glufosinate-ammonium ทำหน้าที่ ต่อต้านวัชพืช และหญ้าใบกว้างทั้งปีและยืนต้น ซึ่งรวมถึงวัชพืชที่ต้านทานไกลโฟเสตที่ควบคุมได้ยาก เช่น อมาแรนทัส โลเลียม โคนีซา และมัลวา

โหมดการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการความต้านทานวัชพืชช่วยปรับปรุงสุขภาพของพืชผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Integrated Weed Management (IWM)

ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีโหมดการทํางานของระบบรากสารกําจัดวัชพืชสามารถรักษากิ่งใหม่ที่โผล่ออกมาจากรากของต้นไม้ (หน่อ) ที่เลือกโดยไม่ทําร้ายต้นแม่หรือเถาวัลย์ควบคุมวัชพืชในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพืชเช่นเถาวัลย์ถั่วยืนต้นผลไม้หินหรือมะกอก

หากท่านใดสนใจ ยาฆ่าหญ้า อินทรย์ ไร้สารเคมี เราแนะนำ ยาฆ๋าหญ้า เพชรดำ ทำจากน้ำส้มควันไม้ ไร้สารเคมี ปลอดภัย ต่อผู้ใช้ และ สิ่งแวดล้อม

Adiruj Mahaniyom
ผู้เขียนบทความ
แบ่งปันบทความ